Kỳ hoa

một giọt

sương tan

giữa đất trời

một cành

hoa nở

đẹp ngàn nơi,

lung linh

mặt nhật

muôn màu sắc,

óng ánh

vầng trăng

vạn bóng ngời

bướm trăng xôn xao

ngoài khóm trúc,

chim hồng lặng lẽ

giữa rừng mai,

bóng hoa bình dị

không hương phấn,

nắng quái

sao hoa đẹp diệu vời.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle