Trong sáng

TRONG SÁNG

Lữ

Tâm em là một nguồn suối nước trong. Muôn đời, nguồn tâm ấy không bao giờ vẩn đục. Em đừng bao giờ phân chia tâm mình thành hai bên thiện ác. Trong tình thương chân thật, chúng ta không bao giờ chọn phe. Em phải chọn phe của ai bây giờ? Một lần chọn lựa là một phen sai lầm. Nếu chọn, em chỉ có thể chọn tất cả mà thôi. Chỉ có tất cả mới làm cho trái tim em thoả mãn. Không bao giờ có cái thiện thắng cái ác. Tư tưởng ấy, phải chăng, đã được sinh ra từ sự sợ hãi của con người?


Em vẫn là em. Em không cần chọn lựa. Chỉ cần là em thôi, thì tình thương đã có lối đi rồi. Tất cả mọi cảm xúc, tư tưởng trong tâm em sẽ trôi chảy tự nhiên như một dòng suối trong mát. Em hãy tin tưởng, mà đừng hoang mang, sợ hãi. Em không có phe, và tâm em không phải là một trường tranh đấu. Em trở về ôm lấy trái tim mình mà kêu gọi niềm thương yêu. Thương yêu là chấp nhận, chứ không hề loại trừ.


Loại trừ, có nghĩa là em không còn tha thứ. Em quên rằng tâm em có khả năng vô biên để tha thứ, và bỏ qua. Tha thứ, tâm em trở nên nhẹ nhàng và thư thái. Em không chọn phe, chấp nhận người kia, cũng như chấp nhận trọn con người của mình. Em thấy tâm mình trong sáng. Đó là một nguồn nước trong, chảy mãi về tận cõi vô biên, mênh mông. Mỗi lần tha thứ, em thấy tâm mình mới lại, trong vắt.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle