Phât về

cam niem

 

PH ẬT V Ề

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Giờ phút linh thiêng.

Gió lặng chim ngừng                             
Trái đất rung động bảy lần.

Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt
Bàn tay chuyển Pháp.

Trong hương đêm tinh khiết
Ấn cát tường nở trắng một bông hoa
Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca Ra Đời
…”

Giờ phút linh thiêng
,

Kính mời quý Phật tử dành một phút nhập Từ bi quán để tưởng nhớ đến cuộc đời và Bản nguyện độ sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

 

Phút nhập từ bi quán bắt đầu……

 

Kính thưa quý Phật tử,

Phật Đản, PL. 2562 lại về trên hành tinh trái đất của chúng ta, tất cả triệu triệu trái tim người Phật tử khắp nơi từ Đông sang Tây, từ thành thị đến nông thôn, biên cương, hải đảo cùng một nhịp đập, đều hân hoan đón mừng Ngày Lễ Trọng Đại này.

 

Thái Tử Tất Đạt Đa đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La vệ, nước Ấn Độ bấy giờ, vào ngày Trăng tròn tháng Vesakha, năm 624 trước Tây lịch. Khi sinh ra, Thái tử nhìn về bốn phương, mỗi phương đi bảy bước đều có hoa sen lớn xuất hiện. Ngài sinh ra trong dòng họ Thích, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.  Ngài thị hiện giữa cuộc đời vì đại nguyện:  Khai mở cho chúng sanh thấy rõ được trí tuệ Phật ở bên trong mình, dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo, hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ, mở ngọn đèn trí tuệ và từ bi để cho mọi người thấy được “bản lai diện mục của chính mình. Cho đến nay, thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật như một sợi dây liên kết tình người, mở ra mối tương quan duyên khởi giữa con người và con người, giữa con người và xã hội, giữa quốc gia này với quốc gia kia ngày càng khắn khít và gần nhau hơn.

 

Xét về mọi khía cạnh hiện hữu trong thế giới ngày nay, dường như đang tồn tại những khó khăn và thách thức lớn. Như xu hướng sống vị kỷ với thế giới ảo, xung đột tôn giáo, biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, mọi định kiến và mâu thuẫn của con người ngày càng gia tăng.

 

Trước những bất cập ấy, lời dạy của Đức Phật như một nguồn động lực lớn, mang chúng ta gần lại với nhau. Giáo lý của Đức Phật lấy giá trị chân thật của con  người làm trung tâm, giúp con người tĩnh tại nhìn lại mình, thấy rõ bản thân mình là một phần của thế giới hòa bình.

 

Hôm nay, trong không gian trang nghiêm và đơn giản này, trước hương án Phật đản sinh, và Tôn tượng Đức Bổn Sư thuyết pháp uy nghiêm, chúng con xin nguyện tinh tấn bỏ ác hành thiện, giữ tâm ý trong sạch, biết chia sẻ Phật pháp đến với mọi người với tâm hiểu biết và thương yêu. Chúng ta thực hành được như vậy, thì nhất định từ đài sen Đức Thế Tôn sẽ mỉm cười với chúng ta bằng con mắt từ bi, và từ đại định Đức Phật sẽ mỉm cười với chúng ta bằng nụ cười trí tuệ.

Kính lạy Đức Thế Tôn!

Bằng tấm lòng thanh tịnh cao quý, giờ này, chúng con xin dâng lên Ngài đóa hoa tinh khiết nhất, với tâm thành kính, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quốc gia hưng thịnh, gia đình hạnh phúc.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản sinh Bổn  Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                  

                                       

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle