Bước chân nhẹ nhàng

buoc chan nhe nhang

Vĩnh Hảo

Bước chân nhẹ nhàng. Nở sen tịch lặng. Chuyển động ba nghìn thế giới.

Từ đó, con đường rộng mở; huyền diệu thay, nghìn xưa nghìn sau, ai cũng thể cất bước để chạm đến nơi chốn thẳm sâu, cao vời, tuyệt cùng của trí tuệ, giải thoát. Nhưng nguyên khởi để vẽ một con đường vượt qua trùng trùng sinh-diệt diệt-sinh thì không thể lặp lại lần thứ hai.

Chỉ một, con người siêu tuyệt ấy, con người của lịch sử nhân gian, con người của huyền thoại trời rồng các cõi, thực thể hay siêu thể, trải bóng dài trong không gian thời gian tận, thị hiện một cuộc đến-mà-không-đến, đi-mà-không-đi, tiền khoáng hậu.

Trần gian chưa từng diễm phúc nào to lớn cho bằng, từ mảnh đất trầm luân thống khổ, bừng nở những đóa sen thanh khiết đón nhận bước chân nhẹ nhàng của người, bậc đại hùng, đại trí, đại từ bi: Đức Phật của chúng ta, Đức Phật trong chúng ta.

(vinhhao.info)

Chia sẻ: facebooktwittergoogle