Nguồn gốc vũ trụ và quan hệ nhân quả trong Phật giáo

nguon goc vu tru

 

Pháp Hiền cư sỹ

 

Hai nhà vật lý thiên n học của chúng ta là George Greenstein và Piet Hut tiếp tục smô tcủa mình vcách tiến a của vũ trụ. Một điểm khó khăn trong khoa vũ trhọc là việc giải thích hợp lý t những quan t do kính viễn vọng đưa ra. Bằng những kính