Hương thơm còn bay xa

huong thom

 

 

Nhận  đựợc tin cáo phó

Nguyễn Minh

Vừa ra đi vĩnh viễn

Ra  ngòai cõi Tử Sinh.

 

Sáu- hai năm hiện hữu

Thế gian lớp sóng cồn

Quê hương nhiều thay đổi

Đắng cay  pha tủi hờn.

 

An trú trên quê người

Cùng vợ hiền con thảo

Anh đã tìm thấy Đạo

Giải Thóat  bao ngậm ngùi.

 

Anh tìm  thấy niềm vui

Bầu  trời xanh cao đẹp

Tự do bước thảnh thơi

Thơ chảy biển sông dài.

 

Như con tằm nhả

Anh hiến tặng cho đời

Những thơ văn thanh thóat

Đóa Hoa  thơm tuyệt vời.

 

Anh đã dựng Ngôi Chùa

Trang Nhà Liên Hoa Net

Hội tụ bao cây viết

Nối kết Trái Tim Người

 

 

  

 

 

 

 

 

Sáng nay  trời nổi gió

Cuốn theo đóa Liên Hoa.

Anh trở về cõi Phật.

Hương thơm còn bay xa.

 

Vài hàng tôi kính viếng

Tiễn Anh về Quê Hương

Thong dong miềnTịnh Lạc

Chan hòa Suối Yêu Thương.

 

 

Cao Nguyên DamBri- Lâm Đồng

Chân Nguyên  Am

Tháng 3 -2012

Chân Y Nghiêm

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle