Nước

nuoc

Dọc đường Grau qua Bích Nham dưới con mươn nhỏ

Có giòng nước nhỏ không biết ̀ đâu.

Giòng nước nhỏ

Len lỏi qua những đá cuội nhuộm màu thời gian

Êm đềm trên đám cát mịn

Dưới khóm lá thu vàng mới rụng

Bỗng đi vào vũng nước đọng

Đen đúa những rong rêu

Mấy ống đồng như vỏ đạn rỉ xanh

Mảnh nhật trình rữa nát

Lấm tấm muỗi mòng

Bám quanh những mảnh lá còn xanh tả tơi sau cơn bão...

 

Người thiền hành dừng chân, lắc đầu thầm hỏi

Nước chảy làm chi, rồi cũng đến chỗ bùn lầy?”

 

 

 

Thêm ít bước trong suy

Người bỗng nghe đằng trước

Lại róc rách giòng nước

Hòa với cây rừng và chim chóc

Lẫn tiếng suối lớn đằng xa

Rồi nghe câu trả lời đâu đó:

“Ta là nước

Ta phải chảy thôi!

Dù phải qua sỏi sạn khó khăn,

Bùn lầy, ao tù, và giông bão,

Ta ́ chảy thôì nguồn!”

 

                Nguyễn Đạt

                Tu viện Bích Nham

                11 tháng 10 năm 2011

                Gửi Thầy với lòng thành kính biết ơn

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle