Đối tác không bình đẳng

Trong cuộc sống, con người thường suy nghĩ đến bình đẳng và người ta đi tìm sự bình đẳng trong đối tác giữa người này với người kia, giữa tổ chức này với tổ chức kia, giữa khối này với khối kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia, nhưng con người quên nh

Trong cuộc sống, con người thường suy nghĩ đến bình đẳng người ta đi tìm sự bình đẳng trong đối tác giữa người này với người kia, giữa tổ chức này với tổ chức kia, giữa khối này với khối kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia, nhưng con người quên nhìn lên không gian bao la để thấy chỉ một mặt trời không hai, không bao giờ hai mặt trăng cùng xuất hiện một lúc, cũng ham suy nghĩ bình đẳng giữa đối tác chạy theo , con người đã quên nhìn lại trái tim trong thể của mình, trái tim chỉ hòa điệu với các bộ phận khác không đối tác bình đẳng, vị trí của tim trong thể không bộ phận nào trong thể thể thay thế.

cũng ham chạy theo bình đẳng đối tác, con người đã quên nhìn lại mặt mình, để thấy hai con mắt đang hiện hữu trên khuôn mặt, đối tác bình đẳng không? không hề đối tác bình đẳng, một con to một con nhỏ, một con nằm phía trái một con nằm phía phải. Đã bên phải bên trái làm sao sự đối tác bình đẳng.

Nên, bình đẳng đối tác, chỉ những ý niệm của ước muốn không phải chân nghĩa của cuộc sống con người.

Chân nghĩa của cuộc sống chỉ hòa điệu giữa cái nầy với cái kia, giữa cái kia cái nầy không hề sự đối tác bình đẳng. chỉ thường đối xử bình đẳng một cách tự nhiên đối với tất cả chúng ta, tất cả chúng ta cũng như muôn vật không cái không thường.

Thích Thái Hòa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle