Phát Khởi Bồ-tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (sách mới)

phat khoi bo tat

Nhận thấy sự hữu ích vô giá của quyển sách, chắc chắn sẽ giúp mọi người tiến triển thêm trên bước đường học Phật, tôi không ngần ngại sự thiếu kiến thức của mình, mạo muội xin phép được tỉnh giản, lược bỏ những phần Hán văn, để mọi người dễ đọc.

Xin mời bấm vào đây để tải đọc.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác