Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền (sách mới)

chuyen tam cam

Mời đọc tại đây

Đọc chuyện Tấm Cám, ta thấy ai cũng thương Tấm. Tấm mẹ chết sớm, cha lấy thêm vợ, sinh ra Cám, em cùng cha khác mẹ với Tấm. Không bao lâu cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ và sống với người em gái cùng cha khác mẹ.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác