Đôi mắt tình xanh biếc (sách mới)

doi mat

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Thầy!

Qua những lần được trực tiếp nghe Thầy giảng và những lần gián tiếp nghe những cuốn băng ghi âm của Thầy, chúng con đã cảm nhận được rất nhiều hạnh phúc.

 

 

 

 

xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác