Đề xuất tiến hành đếm ngược thời gian Vesak 2014

de xuat

Minh Thạnh

Trong hoạt động truyền thông đại chúng, để nhấn mạnh, dẫn dắt sự chú ý của công chúng truyền thông vào một sự kiện nào đó sắp tới, một trong những kỹ thuật thường được sử dụng là tổ chức truyền thông đếm ngược thời gian sự kiện.

Hoạt động truyền thông đếm ngược thời gian sự kiện thành công nhất trong thời gian gần đây có lẽ là đợt đếm ngược thời gian tổ chức Đại hội Olympic 2008 Bắc Kinh do bộ máy truyền thông Trung Quốc thực hiện.

Truyền thông đếm ngược thời gian sự kiện có thể được thực hiện trên báo giấy, mạng internet, pa-nô, phát thanh, truyền hình… Đơn giản, là bằng các phương tiện truyền thông thích hợp, người ta thông báo còn bao nhiêu ngày, rồi bao nhiêu giờ, phút sẽ diễn ra sự kiện…

Sự kiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2014 tại Bái Đính, Ninh Bình là một sự kiện trọng đại đối với Phật giáo Việt Nam. Do đó, chúng tôi đề nghị truyền thông Phật giáo Việt Nam tổ chức truyền thông đếm ngược thời gian Vesak 2014, nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng truyền thông đối với Vesak 2014 ngay từ bây giờ.

Cụ thể, các trang web Phật giáo, báo in Phật giáo, kênh Truyền hình An Viên… có thể dành một góc, một bảng thông báo thông tin còn bao nhiêu ngày nữa là đến Vesak 2014 (Đại lễ Tam hợp Đức Phật Đản sinh, Thành đạo, Niết Bàn Liên Hiệp Quốc) do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Bái Đính, Ninh Bình, với chi tiết thời gian cuộc lễ.

Đặc biệt, truyền thông đếm ngược thời gian có thể thực hiện với hiệu quả cao  bằng bảng lớn đặt ở các giao lộ đông đảo người và xe cộ qua lại trước các chùa. Ở TPHCM, bảng truyền thông đếm ngược có thể dựng ở ngã tư Lê Hồng Phong – Ba Tháng Hai (Việt Nam Quốc Tự), Vòng xoay Hàng Xanh (chùa Phước Viên), Ngã Năm Bình Hòa (chùa Hòa Khánh) và ở những địa điểm mật độ người lưu thông cao.

Đến gần ngày lễ, bảng đếm ngược có thể chuyển đổi thành pa-nô cổ động ngày lễ Vesak 2014.

Về lâu dài, pa-nô cổ động ngày lễ có thể sử dụng như bản thông tin Phật giáo công cộng.

Vì vậy, đây là một giải pháp tác động đến đông đảo công chúng truyền thông, rất hiệu quả và cũng rất tiết kiệm.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác