Kính mừng ngày ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THÀNH ĐẠO-MỒNG 8 tháng Chạp

bo de dao trang

Ngày xưa dưới cội bồ đề

Phật ngồi thiền định trăm bề tịch nhiên;

Sao Mai tỏa chiếu đỉnh huyền

Đất trời rung chuyển Phạm Thiên rỡn hn;

 

Não phiền vạn thuở trống trơn

Mông mênh hải ấn tâm hơn trăng ngần;

Một thân có cả vạn thân

Một vi trần có vạn lần kiếp chơi;

 

Quét mây trăng sáng cho đời

Quét tâm trăng sáng giữa trời tự do;

Tử sanh quét sạch đôi bờ

Nguy nga đỉnh tháp dệt tờ tâm kinh.

(Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, Ngày 5- 12- 2012

Tuệ Nguyên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle