Niềm Tin

Phật đem chân lý

cao sâu

từ Trung Ấn Độ

năm châu hóa truyền

niềm tin

thắp sáng muôn miền

nắm tay an lạc

nhân thiên đề huề

 
Chia sẻ: facebooktwittergoogle