Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải (sách mới)

B�t nh� l� tuệ gi�c của Phật

B�t nh� l� tuệ gi�c của Phật. Tuệ gi�c ấy, si�u việt mọi � niệm, mọi tư duy, mọi c�ch thấy năm uẩn l� ng�, l� tự th�n của ng� hay l� thuộc t�nh của ng�......


Xin mời bấm v�o đ�y để tải đọc
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác