Mây gió thong dong (sách mới)

may gio

Không có ai thở thế cho bạn, bạn hãy tự thở lấy để tạo ra sinh lực cho bạn. Mặt trời, trái đất, sông ngòi, biển cả, núi rừng, không khí, cha mẹ, bạn bè, ngƣời yêu, tất cả sự hiện hữu ấy là để giúp cho bạn thở. Bạn có thở thì bạn mới sống. Nhƣng bạn muốn sống cho có an lạc và thảnh thơi thì bạn hãy thở cho có ý thức chánh niệm. Và khi nào bạn thở có ý thức chánh niệm, thì bạn mới có khả năng nắm lấy vận mệnh của bạn.....

 

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Mây gió thong dong (sách mới)

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác