Tư Tưởng Duy Ma Cật Từ Một Góc Nhìn (Sách Mới)

tutuong

Kinh Duy Ma Cật, tôi đã có duyên được học với Hòa thượng Thích Đôn Hậu, tại Phật Học Viện Báo Quốc - Huế, sau năm 1975.Tôi rất thích tư tưởng “Tịnh Phật Quốc Độ” của kinh này, khi nghe đức Phật gọi Bồ tát Bảo-tích mà dạy:

 

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Tư Tưởng Duy Ma Cật Từ Một Góc Nhìn

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác