Một dòng sông Xuân

xuan den                                                                                Xuân đến nhà ta xuân đến chơi

Mang theo sức sống cả đất trời

Chim xanh đon đả đùa trên lá

Tuổi trẻ nhìn nhau nhoẻn miệng cười.

Ta biết xuân rồi biết đã lâu

Đóa hoa hội tụ mấy tinh cầu

Ta nghe hương thoảng về muôn xứ

Nào chẳng bận gì cõi bể dâu!

Ta gặp xuân rồi gặp đã lâu

Ngày nay mới rõ mặt xuân mầu

Can chi mà hỏi trời mấy tuổi

Hỏi chuyện nên hư chỉ mệt đầu!

Non vẫn là non của nước này

Can chi rộn bận với đông tây

Sông xuân chảy mãi về vô tận

Nhật nguyệt đùa chơi với gió mây!

Xuân đến nhà ta, ông đến chơi

Can chi phóng bút vẽ mây trời

Soi gương nhân ảnh bàn kim cổ

Mệt dạ mà thêm mệt chuyện đời!

Mứt đó, trà đây ông uống đi

Đừng quen theo thói phí xuân thì

Có ai tay nắm mà không thả

Kim cổ đông tây có khác chi!

Kim cổ đông tây có lạ gì

Thua hơn đều mệt chả ra chi

Xuân về ta ngắm hoa rừng nở

Mặc để đất trời hát sử thi!

Giao cảm đã nhiều xuân biết không

Xuân đi không thẹn với xuân lòng

Đất trời nào của riêng ai đó

Cứ để sông trăng với gió vờn!

  Mồng một tết Đinh dậu - 2017

 Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa


Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác