Giữa Có và Không là...?

giua co va khong

những việc trên đời người ta cứ ngỡ, nhưng đó chính lạiKhông, hoặc những chuyện người ta cho không bao giờ thể , nhưng trên thực tế. Không, đến, rồi đi, cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoáy bất tận. Trong cuộc sống thường ngày chữ chữ Không, thực sự chúng chỉnhững thứ phổ biến bình thường tìm thấy rất nhiều, thông qua việc dùng năm giác quan của con người.

Chữ chữ Không thường được xem như hai từ trái nghĩa, bởi chúng khả năng làm nổi bật sự đối lập giữa hai mặt hay hai đối tượng nào đó một cách rệt. Thí dụ: xa không? Không xa

Theo sự sử dụng ngôn ngữ chữ được người ta dùng để chỉ định cho những trạng thái tồn tại nào đó giữa con người các vạn vật trong thiên nhiên qua nhiều lãnh vực khác nhau

Chữ Không thường được dùng để biểu thị cho ý phủ định theo một cách nói chung chung trong những sinh hoạt thường nhật của nhân loại. Tuy nhiên chữ Không cũng những nghĩa khác nhau tùy theo cách dùng riêng qua dạng danh từ, phụ từ hay tính từ

Không luôn nằm trong một mối liên hệ với nhau để tạo nên đời sống phát triển trong hội hiện hữu của con người. Không giống như một cái bánh xe quay. Mỗi điểm của bánh xe đang lăn khi tiếp xúc với mặt đường, được hiểu nhưcái đến, sự hình thành, sự mặt khi những điểm tiếp xúc với mặt đường vòng quay của bánh xe đã vượt qua, thì được xem nhưcái đi, cái mất cái điểm tiếp xúc của bánh xe đang lăn trên mặt đường sinh ra sau khi cái điểm tiếp xúc hiện tại kết thúc, đósự tái sinh theo chu kỳ.

Nhờ vào sự đối chiếu giữa cái cái Không của vạn vật, bằng cái nhìn, cái nghe thường nghiệm sự hiểu biết am tường về chân tướng của trụ nhân sinh, thì con người ta thê nhận định một cái không thật trong thế giới hiện hữu của họ. Điều này thể chứng minh qua Tâm Kinh hay thập nhị nhân duyên của nhà Phật.

Nếu giây phút nào dừng lại để nhìn, để nghe suy xét tận tường, thì mới thấy sự tồn tại thường ngày của vạn vật thường xuyên biến đổi trong đời sống ngay chính cả bản thân mình. Đóluật tự nhiên đã trong bản chất của sự vật. Tất cả vạn vật được tồn tại hay bị biến thái, cũng đều tùy thuộc vào các điều kiện tương trợ tổng hợp khác nhau, bằng những yếu tố chung hoặc những yếu tố riêng trong các nhóm thể, tụ hội lại tác động với nhau trong từng khoảnh khắc cứ liên tục xoay vòng không dừng.

Qua hình ảnh hột lúa cây lúa, hay bóng trăng đáy nước nhìn thấy như nhưng không thực, chỉmột sự giả hợp do sự kết hợp của nhiều nhân duyên tạo thành, chính không tự tánh, không chủ thể. Cho nên tất cả các pháp từ tình đến hữu tình đều vay mượn nhau, hỗ trợ nhau, nương tựa nhau sinh khởi tồn tại, đúng như lời của Đức Phật nói trong Kinh A Hàm: Cái này , nên cái kia , cái này không , nên cái kia không , cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt.

Khi biết hiểu được này thì giữa Không trong đời sống còn nhiều điều thú vị để tìm hiểu học hỏi.

Kính bút

TS Huệ Dân

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác