Tình lam, nắng và em

                                                                 

  Thân tặng những ai tham gia trại Tình Lam

Đường ngoằn ngoèo về nơi đất Trại *
Đường xa xăm hun hút nắng vàng
gian nan lòng ta không ngại
tình lam không chuyện lỡ làng

Trại nóng quá như tình ta đó 
Nóng 'bức ' em xỉu tôi lo
Trại nóng quá như lời thố lộ
Ai ra về nắng gắt bài thơ.

Đường ngoằn ngoèo về nơi đất Trại
Lắm chông gai ta đến với nhau
Chuyện tình ta bụi trần qua lại
Tình Lam ơi! hương toả ngàn sau.

Livermore, CA August 12th, 2012.

Tâm Thường Định

* LIÊN TRẠI TÌNH LAM BẮC CALIFORNIA

 


Ảnh: Quảng Thọ - Đoàn Như Tùng

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác