Về đây

Kính tặng Ôn Thắng Hoan

 
"Trăng vàng lơ lững trên đồi" *
Ban mai thanh thản đang ngồi cùng  Ôn
Về đâu Nhật Nguyệt cỏn con ?
Hư không vô tánh mãi còn Phật Tâm.

 
* Lời của Ôn

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác