Người ấy là chủ

nguoi ay la chu

Pháp thoại :Sốngđời không ai thích đi làm thuê mướn, ai cũng thích làm chủ thôi. Nhưng làm sao ta thể làm chủ được, khi ta chưa làm chủ được tâm ý?
Tâm ý của ta thường bịa điều động bởi những hạt giống tham, sân, si, kiêu mạn chấp ngã, nên trong đời sống, ta thường đi làm thuê nói mướn cho , suốt ngày suốt đêm, không bằng hình thức nầy, thì cũng bằng hình thức khác.

Ta làm thuê cho lòng tham của ta; ta nói thuê cho lòng tham của ta ta nghĩ thuê cho lòng tham của ta. , nếu ta không làm thuê nói mướn cho lòng tham, thì ta cũng làm thuê, nói mướn cho lòng sân, lòng si tâm kiêu mạn chấp ngã nơi ta.

hội ngày nay, người ta đã nói nhiều về dân chủ nhân quyền, như những miếng mồi chính trị treo lững giưa không trước miệng của những chú mèo, nhưng người ta đã quên đi một điều cực kỳ quan trọng không ai thể hiến tặng dân chủ nhân quyền cho ai được cả không một quốc gia nào khả năng quyền hạn ban tặng dân chủ nhân quyền cho những quốc gia nào khác.

Tại sao? lòng tham chưa sạch, lòng sân còn ẩn tàng, lòng si còn manh nha hoạt động, tính chấp ngã phái đang bộc lộ trong mọi hành hoạt một cách công khai hay tế nhị. Tế nhị trong chính sách ngoại giaomềm”, công khai trong những kho khí chiến lượccứng”.

vậy, ta không làm chủ được tâm ý, tâm ý của ta đang bị các tham dục, sân hận, si , kiêu mạn chấp ngã điều khiển, thì làm dân chủ, nhân quyền để ta hiến tặng cho người khác cho những quốc gia khác.

Nên, ta muốn dân chủ, nhân quyền, thì trước hết ta phải học tập cách làm chủ tâm ý. Ai làm chủ được tâm ý, không để cho tâm ý bị điều động bởi các tham dục, sân hận, si , kiêu mạn chấp ngã, thì người ấy tự do chủ quyền đối với cuộc sống. Người ấy sự tự do, dân chủ nhân quyền một cách đích thực cho chính , không cần ai ban tặng hay một quốc gia nào ban tặng. Người ấy chủ chủ người ấy.

 

Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác