Để kết một đài sen

de ket mot dai sen

Ninh Giang Thu Cúc

 

(Để nhớ ngày rời Gia Đình Phật Tử K.H.)

 

Lạy Tam bảo con dâng lời sám nguyện

Bởi trung ngôn nên nghịch nhĩ bao người

Có buồn chăng, không, chỉ lặng im cười

Và tự nhủ kiên trì lòng trinh bạch

Vẫn ngẩng mặt nguyện làm người con Phật

Không dối lừa lắt léo với đồng môn

Nên chào thua những kẻ bán linh hồn

Để thanh thản với niềm vui tự tại

Để được tự do chia nỗi đau đồng loại

Để yên lành khuya sớm nguyện công phu

 

 

  

  

 

 

 

 

Xướng hồng danh phủ phục đấng chí tôn

Trì Thủy sám xin tiêu tan khẩu nghiệp

Ngộ Đạt quốc sư vẫn còn oan kiết

Mụt mặt người Triệu Thố bám vào chân

Song Ca nhã ca đã kíp đến gần

Nước Tam muội rửa tan niềm oan nghiệt

Đường Ý Tôn minh quân yêu kẻ trí

Bửu tọa trầm hương dâng tặng Trí Huyền

Chốn triều đình không có kẻ chuyên quyền

Nước thịnh trị với tôi hiền chúa thánh

Nền đạo pháp ba ngôi con quy kính

Nguyện hành trì năm hạnh đến tàn hơi

Biểu tượng liên hoa gìn giữ trọn đời

Tìm thiện hữu dẫu ban ngày thắp đuốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơm có canh, tu hành nên có bạn

Đừng nhìn nhau bằng đố kỵ hờn ghen

Đạo khác đời ở chỗ chẳng bon chen

Xem danh vị là bọt bèo mây khói

Trọng lợi tha xin đừng vì lợi kỷ

Sống vì người đẹp tuyệt hơn vì ta

Mở rộng lòng thân ái với gần xa

Bởi lẽ đạo không hề phân quốc độ

Và tình đạo là đồng cam cộng khổ

Là nắm tay để kết một đài sen

Là thương yêu không phân biệt sang hèn

Là đoàn kết không biên cương lãnh địa

Bi – Trí – Dũng

phương châm còn muôn thuở

Học phải hành xin hãy nhớ đừng quên.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác