Pháp số và thuật ngữ Tịnh độ (sách mới)

phap so Xin mời bấm vào đây để tải đoc
 

Pháp môn niệm Phật Tịnh độ không gì ra ngoài được, nhiếp trọn các pháp thuộc chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, thích hợp khắp ba căn thượng, trung, hạ, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà hiệu quả thành công nhanh  chóng…

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác