Lời Ru Chạm Mặt Trời (sách mới)

loi ruVốn liếng quý báu nhất của người nữ không phải là sắc đẹp mà là thiên chức làm mẹ. Sắc đẹp đã đem lại cho người nữ nhiều vinh dự và được người khác giới tính cưng chìu. Chính sự cưng chìu sắc đẹp của người nữ ở nơi những người khác giới, khiến cho người nữ trở thành bất hạnh. Vì họ là đối tượng cho mọi tham dục hướng đến. Và cuối cùng họ là nạn nhân của vô minh, họ sẽ bị vứt bỏ, sau khi sắc đẹp của họ đã bị khám phá và úa tàn.
Xin mời bấm vào đây để tải đọc
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác