Kim cang Bát nhã (sách mới)

kinh kim cang bat nha
Chân nghĩa của Kim-cang Bát-nhã là ly niệm, ly ngôn, lặng lẽ mà soi chiếu, lạnh thì mặc thêm áo, nóng thì cởi bớt áo ra, nhớp thì tắm, sạch thì thôi, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, thở thì thở bằng mũi, đừng thở bằng mắt, muốn nhìn mây bay thì ngửa mặt lên

Xin mời bấm vào đây để tải đọc
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác