Những hình tượng mâu thuẫn và phản biện

phan bien

 Tuệ Sỹ

 

 

Ta chỉ có th biết đưc din mo của ta khi nhìn vào nh phn chiếu  trong ơng. Đó là nh gi, nhưng phn nh trung thực nht chính  din mo của ta. Nhng ngưi khác nhìn thy ta bng chính khuôn  mt  thực không phi trong gương, nhưng không th biết rõ n tàng trong khuôn din đó là nhng gì. Tình yêu, thù hn, đam mê, có th đưc biu hin qua đó, nhưng cũng có th đưc che du để đánh lừa qua đó. Riêng ta nhìn thy ta trong ơng, hình nh y không lừa di ta. Kinh nghim đưc tích lũy để nhn biết s vt, nhìn nó t cái không phi là nó. Gi hay thc, chân lý đưc khám phá y theo góc đ ni nhìn. S khôn ngoan này tht gin d, đưc kinh nghim ngay t tuổi  mi ln, t khi bt đu hiu rng có nhng điu ta mun nhưng ngưi  khác không mun và chỉ có th gi đưc nó nếu biết buông b nó như thế nào. Biết  cách cho, s biết ch nhn. S tht đơn gin y cũng chỉ đim cho ta biết rng, hãy biết thoát ly thế gian để hiu rõ thế gian, biết quan sát nhng gì không phi ta để hiu rõ ta đang ở đâu.

 

Ta ln lên và khôn ngoan hơn, bt đu t ch hc để biết gi tên tng s vt; gi theo cách của ni khác chứ không phi theo cách mà ta tùy ý mun. Hc để biết quy lut di chuyn của s vt, tác đng h tương của cái này lên cái kia; thun theo vt, mưn sức của vt để tăng cưng sc mnh của mình. S vt tồn ti trong không gian ba chiu, di chuyn trên mt mt phng; mt tri không th soi t vt bên dưi chu úp; nh tay ni không th bt đưc con chim đang bay ngang qua trên tri; mt ni không th nhìn thy bên kia vách đá. S khôn ngoan bt đu đưc tích lũy theo hưng khác; hc để biết cách bốc s vt ra khi chưng ngi của không gian ba chiu, đưa s vt di chuyn bên ngoài gii hn ca mt phng. Tuổi thơ ln lên và khôn ngoan hơn bng nhng u chuyn thn tiên, nhng truyn kể hoang đưng. Có nhng ngưi không bình thưng như tt c nhng ni khác. Đi sng của h đưc kể li cũng theo li không bình thưng như c chuyn kể hng ngày. H là nhng nhân vt huyn thoi, của nhng mu chuyn thn tiên.

-li-pht ngi mt nh trong hang đng u tch, mà thân như gỗ mc, tâm ngui lnh như tro tàn. Mc-kin-liên bm ngón chân làm rung chuyn cung đin của c thiên thn. A- na-lut nhìn thy thế gii ba nghìn rõ như đang nhìn thy quả xoài trong tay. Nhng chuyn như  thế không th tìm thy trong sinh hot thưng nht của xã hi loài ngưi. Vi mt sngưi, đó là c chuyn kể hoang đưng v những ngưi không bình thưng. Vi một s khác, đó là hình nh phn din, nhưng vô cùng trung thực và sng thực cho mt chân lý nào đó vưt ngoài khả năng tư duy lun lý của con ni. Stht vn đưc khám phá tùy theo góc đ ni nhìn.

 

Khi nhìn và thy nh trong ơng, ta biết đó là hai nhưng chỉ là một.  Hai mà không phi là hai, t mt S tht tm thưng li mang tính nghch lý. Tính nghch lý nm đó, trong mi quan h thưng nht của ta và vt. Điu đó không nh ng gì đến sinh hot thực tế. Cho đến khi nghch cnh, tht bi, điu mà ta gi là nhng vp n trên  đưng đi, hoc nhng khi biết nh bị phn bi hay chính mình đang phn bi, nhng khi y ta c nhìn s vt t mt nh chiếu khác của nó, c gng nhìn nó bng cái không phi nó; là hai mà không phi là hai.

Đi vi s đông, s biến ngang trái trm trng đến đâu, phn tnh cũng chỉ đến mt mc nào đó rồi vn buông xuôi, như ni bị đm, mc cho nưc cuốn, không còn đủ sức bơi ngưc dòng để vào bến an toàn. Vi mt s ni khác, trt t thế gii bng đo ln. Nó bng chốc tr thành không phi là nó. Hai mà không phi là hai.

 

Vy, thế nào là không hai? Khi đưc hi như vy, Duy-ma- cật im lng.

 

Đó là chân lý vô ngôn, đưc din t bng s im lng của Duy-ma-cật trưc yêu cầu khn thiết của B-tát n-thù. Đó là điu đưc nhc li trong bài Tựa cho Duy-ma-cật s thuyết kinh của Tăng Triu: Thánh  trí vn vô tri, mà muôn vàn phm loi đu đưc soi tỏ. Pháp thân vn không hình tưng, nhưng li ng hin theo tng hình tưng đc thù.  Vần điu c cao t vn không li, mà thư tch huyn vi khp nơi qung bá.

Cho nên, tt c nhng gì Pht thuyết, Pht chế đnh, đu là phương tin quyn xo. Nhưng phương tin y xut phát tcảnh gii thực chng ca trí tuệ siêu vit của Pht, ch không phi chỉ là nhng th bày đt tm thi. Đó là ch mà các nhà ci ch Đi tha, mun vn dụng Pht pháp thích ng theo tng thi đi, nhưng vn không xa ri yếu tính của Pháp.

 

Duy-ma-cật, mà c cuc lun đo vi hàng Thanh văn đưc thy chi tiết  trong phm này, nhìn t góc đ xã hi hc, là mt nhà vn đng Đi tha. Nghĩa là nhìn t mt ngoài của hin tưng, Duy-ma-cật trit để công kích t tp quán tư duy cho đến thực tin hành trì schng của các Đi Thanh văn. Điu đó dn đến quan đim cho rng, trong mt  giai  đon lch s nht đnh, trong ni b phát trin của đo Pht đã có nhng mâu thun gay gt giữa b phn bo thủ, và thành phn ci cách. Nhưng, đây chúng ta không nhìn t góc độ đó để có quan đim  đó. Vi chúng ta, Duy-ma-cật là hình tưng mâu thun ni tâm của  tng cá nhân hc Pht và tu Pht. Nhng mâu thun y càng lúc càng gay gt, nhưng tbn thân chúng t điu hòa để dn ni tu tp đến  nhng cảnh gii thc chng cao hơn. Để thy, để biết, cm nghim, nhng gì mà trưc, t vô lưng kiếp v trưc, chưa h thy, chưa h biết. Chân lý không có công thức c đnh để theo đó mà kim nghim giá tr chng ng. Cho nên, như kinh Pháp hoa din t, c ni con của nhà phú h khi thoát ra khi n nhà la, by gi mi tht ngc nhiên  thy mình nhn đưc nhng th mà trưc đây chưa bao gi có trong ý nghĩ, trong tưng tưng, trong tư duy. Chân lý, là điu đưc khám phá, ch không phi là điu đưc chng minh theo công thức cho sn. Quả tht, không có công thức nht đnh để chúng ta phê phán s tri và s hành của Duy-ma-cật đưc gi thuyết là vưt trên s tri và s chng của ngài -li-pht. Cn phi nhìn t phía ni tâm để thy -li-pht là hình tưng phn din của Duy-ma-cật. Nếu t thy mi chúng ta là một Duy- ma-cật, t s xut hin của -li-pht như là nhân t xung đột ni tâm, vch ra gii hn khc nghit giữa ta và thế gii quanh ta, vi nhng h ly và gii thoát, giữa thanh tnh và ô nhim. Phi vưt qua tt c nhng gii hn xung đột y, vưt lên qua nhiu lp của cánh cửa bt nh, để đi cho đến tn cảnh  gii vô ngôn tch mch. Trong cõi tch mch y, khu vưn xoài mt thi tanh hôi trụy lc bng bng sáng thành cõi Pht trang nghiêm.  Trong đó, thân th thưng xuyên bị khng chế bi quy lut vt cht, vi nhng bnh tt, yếu đui, thp hèn, bng tr thành Pháp thân bt dit, hin hin t cõi Pht A-súc thanh tnh.

 

Không chỉ ngài -li-pht. Duy-ma-cật đối bin vi tt cmưi Đi Thanh văn. Tt c đưc nhn thức n là nhng nhân t phn din, cho  thy nhng biến đng ni tâm của nhng ni đang mun t qua gii hn hư o của thế gian, để nhìn thy hình nh chân thực của thế gii này.

Bây gi chúng ta hãy theo du Duy-ma-cật đi tìm mưi vị Đi Thanh văn y.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle